1. Pühendumine kestlikule poliitikale

Alates 2016. aastast on kõik Liptoni teekottidesse pakitud teed saadud põõsastelt, mida kasvatatakse loodussõbralikult.

Seda seetõttu, et usume, et iga tassitäie Liptoni tee hing peitub päikese käes kasvavate teelehtede erilises maitses, mida põllumehed meie istandustes hoolega kasvatavad. Just nende töö muudab Liptoni tee nii kordumatuks. Näitamaks neile, kuidas me nende tööpanust hindame, oleme andnud neile paremad elutingimused. Sellepärast oleme koos Rainforest Alliance’iga juba koolitanud üle 500 tuhande põllumajandustootja Keenias. Aitame ka nende peresid ja lähedasi sõpru, sest inimesed on meie jaoks kõige suurem väärtus.

 

2. Põllukultuuride looduslik majandamine

Lipton teeb kõik endast oleneva väetiste kasutamise minimeerimiseks oma teeistandustes. Väetisi ei kasutata põldudel, kus puudub selleks vajadus.

Coonooris kasvatatavates põllukultuurides seiratakse pestitsiidide ja fungitsiidide jääke ning need hoitakse madalaimal võimalikul tasemel, alati alla madalaima lubatud rahvusvahelise maksimaalse kontsentratsioonitaseme. Kuna Kericho territooriumil ei ole olulisi taimekahjureid ega haigusi, mille vastu peaks võitlema, ei kasuta me oma teeistandustes pestitsiide.

 

3. Pinnasekaitse

Pinnase erosioon võib olla troopilises kliimas üsna tavaline. Samas taimede suure tiheduse säilitamine ühe hektari kohta, nagu Liptoni istanduse puhul Kerichos, hoiab pinnase erosiooni ära.

Teeistanduseks kasutatavatel uutel maa-aladel säilitatakse pinnast terrassisüsteemide, minibasseinide, istanduste ümber istutatud kaera, multšikihi ja niisutuskraavide äärde istutatud kohalike puude abil. Need ennetavad meetmed aitavad vältida pinnase märkimisväärset erosiooni.

4. Jäätmekäitlus

Kõikides Liptoni teeistandustes kasutatakse ökoloogilisi meetodeid, millega välditakse reostust ja tagatakse parem jäätmekäitlus.

 

5. Ökosüsteemide kaitse

Me usume Liptonis, et lisaks looduslike ökosüsteemide kaitsmisele on meie kohus taastada ka tasakaal, kus seda on rikutud. Programm „Puu 2000“ algatati selleks, et toetada bioloogilist mitmekesisust, vesistuid, ohustatud puuliikide püsimist ja kaitset.

2017. aasta augustiks olime istutanud pool miljonit puud 69 kohalikust puuliigist. Liptoni Kericho teeistandused Keenias on tohutu kaitseala Mau metsa kõrval.

 

6. Looduskaitse

Lipton kasvatab oma teesid, hoolitsedes kohaliku looduse ja bioloogilise mitmekesisuse eest. Kipletani jõe ääres on lopsakas, looduslik mets, mis kasvab meie maal Keenias Kerichos. Puude ja taimede isutamisega kaitseb meie ettevõte nimetatud looduskeskkonda ja bioloogilist mitmekesisust.

Sellepärast on selle metsa asustanud ka vervetahvid ja ohustatud gveretsad, kes liiguvad seal vabalt ringi. Sarnane olukord on Coonooris, Lõuna-Indias, kus roheliste teepõõsaste vahel rohtu söövad gaurid ei ole ebatavaline vaatepilt.

7. Veeressursside kaitsmine

Meie istandustes kasutatakse ära looduslikku vihmatsüklit, mis aitab vältida niisutamise vajadust. Tänu Victoria järve lähedusele kasutatakse Liptoni teeistandustes Kerichos (Keenia) ära pilvi, mis moodustuvad looduslikult järvevee aurustumise tagajärjel. Need pilved annavad kogu vihma, mida on vaja tee kasvatamiseks.

 

8. Tööohutuse parandamine

Väga kõrge tööohutustaseme tagamiseks korraldab Lipton töötajatele korrapäraselt koolitusprogramme, mille eesmärk on täiendõpe või tööõnnetuste või kutsehaiguste ennetamine.

Kõik Kericho töötajad või elanikud, keda intervjueeriti Rainforest Alliance’i sertifitseerimisprotsessi käigus, suutsid nõuetekohaselt kirjeldada tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamist puudutavaid meetmeid.

 

9. Kogukondlike sidemete tugevdamine

Head suhted kohalike kogukondadega omavad sertifitseeritud ja kestlike põllukultuuride kasvatamisel olulist tähtsust. Lisaks headele töötingimustele pakub Lipton rahalist toetust ka üldkasutatavate teede rajamiseks põllumajanduspiirkonnas.

Pakume naaberkogukondadele, institutsioonidele ja koolidele istutamiseks kohalikke puuliike. Umbes 0,35 dollarit igalt Nilgiri mägede istandustest saadud tee kilogrammilt annetatakse töötajate ja nende perede sotsiaalprogrammide tarbeks.

 

10. Töötajate õiglane kohtlemine

Lipton on kohustunud kohtlema oma töötajaid õiglaselt ja parandama nende elutingimusi. Samamoodi nagu Kerichos, juurutavad Nilgiri mägedes asuvate teeistanduste omanikud ühiskondlikke programme, mis pakuvad tasuta majutust ja arstiabi kõigile töötajatele ja nende peredele, aga ka lasteaiakohti ja kooliharidust kõigile istanduse territooriumil elavatele lastele.