Menu

Asmens duomenų naudojimo ir saugojimo įsipareigojimas

Anksčiau išvardytas marketingo tikslas gali apimti tiesioginio marketingo veiksmus (marketingo turinio perdavimą, įskaitant naujienlaiškius ir pasiūlymus, kurie atitinka mano preferencijas, ir jų valdymą), mano preferencijų, aktyvumo ir susidomėjimų analizavimą siekiant pritaikyti ir leisti gauti man potencialiai įdomų turinį ir pasiūlymus (profiliavimas, mano profilio kūrimas), „Unilever Food Solutions“ potencialių pardavimo galimybių analizavimas ir su tuo susijusių vidinių procedūrų realizavimas. 

Suprantu, kad neprivalau pateikti savo asmens duomenų, kad mano sutikimas yra geranoriškas ir neprivalau sutikti, bei kad nesutikus arba vėliau atšaukus savo sutikimą ar pateikus prašymą pakeisti arba ištrinti mano duomenis, prarasiu galimybę dalyvauti marketingo ir rinkodaros veiksmuose ir gauti iš „Unilever Food Solutions“ marketingo turinį (įskaitant naujienlaiškius ir pasiūlymus). Mano duomenų administratoriaus vaidmenį atlieka bendrovė „Unilever Polska“ Sp. z o.o. su būstine Varšuvoje adresu al. Jerozolimskie 134, 02-305 Varšuva.

Prie mano asmens duomenų gali gauti prieigą šios subjektų kategorijos: „Unilever“ kapitalo grupės bendrovės, turinčios pagrįstą interesą tvarkyti asmens duomenis administraciniais tikslais kapitalo grupėje, įgalioti administratoriaus darbuotojai ir asmens duomenis tvarkantys subjektai asmens duomenų administratoriaus vardu, kuriais gali būti informacinių technologijų paslaugų teikėjai, marketingo ir rinkodaros akcijų organizatoriai bei subjektai, teikiantys pašto ir kurjerinio pašto paslaugas. 

Be to, mano duomenys gali būti atskleisti atitinkamiems organams, jei jie turės įgaliojimą remiantis galiojančiais įstatymais. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: Asmens duomenys bus naudojami visą laikotarpį, kuris yra būtinas realizuojant marketingo veiksmus. Asmens duomenys bus ištrinti šiais atvejais: jei asmuo, kuriam priklauso duomenys, kreipsis su prašymu juos ištrinti arba atšauks suteiktą sutikimą, arba gavus informaciją, kad turimi duomenys yra neaktualūs ar netikslūs.

Kai kurie duomenys, įskaitant el. pašto adresą, vardą ir pavardę, gali būti laikomi dar 3 metus įrodymų tikslais – šie duomenys nebus naudojami marketingo tikslais. 

Suprantu, kad mano asmens duomenys apie preferencijas, veiksmus ir marketingo turinio pasirinkimą gali būti naudojami kaip pagrindas „Unilever Polska“ Sp. z o.o. priimant automatizuotus sprendimus, kurių tikslas yra nustatyti pardavimo galimybes. Duomenų apsauga:  Suprantu, kad administratorius ir duomenis tvarkantys subjektai įsipareigoja užtikrinti atitinkamas mano duomenų apsaugos priemones, atitinkančias rinkos standartus, kurių tikslas yra apsaugoti ir užtikrinti jų konfidencialumą, teisingumą ir prieinamumą bei apsauga nuo neteisėto panaudojimo arba neteisėtos prieigos pagal „Unilever“ grupės instrukcijas ir politiką bei galiojančius įstatymus. Jei tvarkymo metu duomenys bus siunčiami už Europos ekonominė erdvės ribų, tvarkymas vyks remiantis standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutartinėmis procedūromis, kad būtų užtikrintas atitinkamas duomenų apsaugos laipsnis, kurio reikalauja įstatymai. 

Mano teisės: Suprantu, kad kaip asmens duomenų subjektas (asmuo, kuriam šie duomenys priklauso) turiu teisę reikalauti suteikti prieigą prie jų, pakeisti juos arba ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę nesutikti su jų tvarkymu, teisę perkelti duomenis, teisę bet kuriuo metu atšaukti suteiktą sutikimą ir teisę gauti duomenų kopiją. 

Visos anksčiau išvardytos teisės gali būti įgyvendintos išsiuntus administratoriui pranešimą el. pašto adresu:

unilever.privacy@unilever.com 

Be to, jei nuspręsiu, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant įstatymus, turiu teisę pateikti skundą atitinkamam organui, atsakingam už asmens duomenų apsaugą.

Perskaitykite Privatumo politiką ir Slapukų politiką ir sužinokite daugiau apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis.

 

Teisinė informacija

PRIEŠ NAUDOJANTIS SVETAINE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE TOLIAU PATEIKIAMĄ INFORMACIJĄ APIE NAUDOJIMĄSI SVETAINE IR JOJE ESANČIU TURINIU.

Bendrosios nuostatos

Šią svetainę (išskyrus nuorodas į kitas svetaines) prižiūri:

UAB "Unilever Lietuva distribucija"

Registruota Lietuvos Respublikoje

Bendrovės būstinė registruota: Skuodo g. 28, Mažeikiai, LT-89100, Lietuva

(toliau – "Unilever")

Ši svetainė yra pasiekiama daugelyje kitų pasaulio šalių. Kiekviena šių šalių turi savo įstatymus, kurie gali skirtis nuo įstatymų, galiojančių Lietuvos Respublikoje. Naršydami šioje svetainėje, tiek Jūs, tiek mes sutinkame, kad visiems dalykams, susijusiems su šios svetainės naudojimu ir joje pateikiama informacija, galios Lietuvos Respublikos įstatymai, nebent yra konkrečiai nurodyta, kad tam tikroms svetainės dalims galioja kitos šalies įstatymai. Taip pat Jūs sutinkate, kad sprendžiant su šiais dalykais susijusius klausimus Lietuvos Respublikos teismai turės neišimtinę jurisdikciją.

Taikomumas

Ši svetainė yra skirta tik asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje. Informacija apie produktus, paslaugas ir akcijas galioja tik šioje šalyje.

Bendrovė nėra atsakinga ir neteikia jokių garantijų dėl šioje svetainėje esančios informacijos tinkamumo, prieinamumo ar aktualumo bet kurioje kitoje šalyje.

Kitose šalyse esantys asmenys turėtų apsilankyti "Unilever PLC/N.V." svetainėje adresu www.unilever.com.

Autorių teisės

"Unilever Group" © 2011 | Visos teisės saugomos. Visos autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės dėl viso teksto, nuotraukų, garso įrašų ir kito šioje svetainėje pateikiamo turinio priklauso "Unilever Group" ir jos filialams arba yra pateiktos esant atitinkamų savininkų leidimui. Minint filialus arba susijusias bendroves, turi būti nurodytas "Unilever Group" pavadinimas.

Šioje svetainėje pateiktą informaciją leidžiama naršyti ir panaudoti ištraukas spausdinant, išsaugant standžiajame diske bei perduodant kitiems asmenims, tačiau bet kokiu atveju ne komerciniais tikslais, o tik informavimui ir asmeniniam susipažinimui. Visais informacijos panaudojimo atvejais turi būti nurodomos pirmiau pateiktos autorių teisių nuostatos. Draudžiama parduoti arba panaudoti bet kurią šios svetainės dalį komercinės naudos tikslais arba pakeisti ir panaudoti ją bet kokiame kitame darbe, leidinyje arba svetainėje spausdintu ar elektroniniu formatu, įskaitant informacijos panaudojimą bet kokioje kitoje svetainėje. Jokie kiti leidimai ar teisės nėra suteikiami.

Prekių ženklai

Visi šioje svetainėje matomi prekių ženklai priklauso arba yra naudojami "Unilever Group" bei jos filialų. Griežtai draudžiama be leidimo panaudoti bet kurį šioje svetainėje esantį prekių ženklą.

Produktų prieinamumas

Bet kokio produkto ar paslaugos paminėjimas šioje svetainėje nėra pasiūlymas parduoti arba tiekti tą produktą ar paslaugą bei nereiškia, jog produktas arba paslauga yra prieinami visose šalyse. Produkto arba paslaugos pavadinimas, apibūdinimas ir specifikacija gali skirtis nuo šioje svetainėje pateikiamų atitinkamų duomenų. Dėl informacijos apie konkretaus produkto ar paslaugos prieinamumo ir tinkamumo galite kreiptis į "Unilever Group" atstovą ar platintoją Jūsų šalyje.

Pareiškimai

"Unilever" laikosi politikos nepriimti jokių nepageidaujamų pasiūlymų dėl produkto ar paslaugos patobulinimų, naujų produktų idėjų ar rinkodaros idėjų iš bendrovėje nedirbančių žmonių. Bet kokie Jūsų siunčiami neprašyti pasiūlymai ar informacija, įskaitant receptus, bus laikomi nepatentuotais ir nekonfidencialiais bei taps "Unilever" nuosavybe be kompensacijos, išskirtiniam naudojimui mūsų nuožiūra.

Turinys

Šioje svetainėje esanti informacija yra patikima, tačiau tik bendrais informaciniais tikslais. Ja neturi būti pasikliaujama konkretiems tikslams, dėl jos tikslumo ir išsamumo nėra jokios atsakomybės ar garantijų.

Akcijų kaina ir jų atneštas pelnas gali augti arba mažėti, taigi investuotojai gali neatgauti anksčiau investuotos sumos. Akcijų vertė praeityje nebūtinai atspindės jų kainą ateityje. Nei "Unilever Group", nei jos pareigūnai, darbuotojai ar atstovai nėra atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, susijusias su bet kokia prieiga prie šios svetainės ar jos naudojimu, arba su ja susietų interneto svetainių, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pelno praradimą, netiesioginius, atsitiktinius ar dėl nenumatytų aplinkybių patirtus nuostolius.

Mes pasiliekame teisę keisti arba atlikti bet kokius pakeitimus šioje svetainėje, kuomet mums atrodys tinkama, be jokio išankstinio pranešimo.

Susiję puslapiai

Įvairiose šios svetainės vietose Jums gali būti pasiūlytos automatinės nuorodos į kitas interneto svetaines, susijusias su tam tikrais šios svetainės aspektais. Tai nereiškia, kad "Unilever Group" yra susijusi su kuria nors iš šių svetainių ar jų savininkais. Nors "Unilever Group" siekia, kad šios kitos svetainės būtų Jums įdomios, bendrovė, jos filialai, darbuotojai ar atstovai nėra jokiu būdu atsakingi ar įsipareigoję už šias svetaines ar jose pateikiamą informaciją, kurios "Unilever Group" netikrino ir nepatvirtino. Bet kuriuo metu pastebėję, kad patekote į kitą svetainę, Jūs galite sugrįžti į šią svetainę, uždarydami langą, kuriame pasirodė kita svetainė, arba surinkę tinklo adresą.