Menu

Maisto sauga svarbi norint užtikrinti tolesnį Jūsų įmonės gyvavimą. Tačiau mes suprantame, kad stengdamiesi įgyvendinti maisto saugą tikrai susidursite su iššūkiais. Mes identifikavome tuos iššūkius ir pateikėme Jums kelis patarimus, kaip juos įveikti.

1 Iššūkis: Laiko ir pinigų investicija

Gali būti sunku iš pradžių rasti laiko ir pinigų personalo mokymams bei tinkamai virtuvės įrangai (pvz., tinkamai virimo įrangai ir t. t.).

Sprendimas: Nors iš pradžių tai gali brangiai kainuoti, tokie mokymai ir įranga duoda Jūsų įmonei ilgalaikę naudą. Netaupykite tokių svarbių investicijų sąskaita – juk tikrai nenorite su maisto sauga susijusio incidento, sukelto prastos personalo higienos arba netinkamo įrangos naudojimo. Tai smarkiai paveiks Jūsų įmonės reputaciją ir patirsite dar didesnių piniginių nuostolių.

2 Iššūkis: Kalba ir kultūra

Jūsų personalas gali būti skirtingų tautybių ir kultūrų, kuriose darbo su maistu praktika yra skirtinga. 

Sprendimas: Vyriausiojo šefo vaidmuo – sudaryti ir įgyvendinti visuotinai priimtinus maisto saugos standartus, apimančius ir standartinius visų patiekalų receptus. Tada tuos standartus reikia aiškiai perteikti visam virtuvės personalui vykdant tinkamą mokymų programą.

3 Iššūkis: Išsilavinimas ir raštingumas

Jūsų virtuvės personalas gali būti skirtingo išsilavinimo ir gali nesuprasti savo veiksmų priežasčių ir padarinių.

Sprendimas: Vykdykite mokymus arba surašykite receptus kuo paprasčiau. Skirtingai maisto saugos praktikai pademonstruoti pasitelkite labiau vaizdinę išraišką ir daugiau veiksmų.

4 Iššūkis: Personalo informuotumas

Jūsų virtuvės komanda gali būti ne visiškai informuota apie galimus teršalus, atsirandančius ant maisto, bei kaip jų išvengti.

Sprendimas: Aukščiausias pareigas užimantys virtuvės komandos nariai yra atsakingi už tai, kad, visų pirma, būtų suprasti veiksniai, sukeliantys mikroorganizmų augimą, o paskui – už likusio virtuvės personalo informavimą. Šia informacija galima dalytis pasitelkus labiau vaizdines priemones (pvz., FATTOM) ir imtis veiksmų, reikalingų norint išvengti mikroorganizmų augimo.

Spauskite čia ir sužinokite daugiau informacijos apie FATTOM modelį.

5 Iššūkis: Tiekėjai

Beveik neįmanoma stebėti, ar maisto produktų tiekėjas arba platintojas laikosi tinkamų maisto saugos standartų.

Sprendimas: Pirkite tik iš patikimų tiekėjų, turinčių gerą reputaciją. Megzkite santykius su tiekėjais, pagrįstus pasitikėjimu, ir kartais apsilankykite pas juos, kad apžiūrėtumėte jų įmonę, ir pasinaudokite galimybe su jais bendradarbiauti puoselėdami reputaciją. Kiti informavimo būdai ir iš lūpų į lūpas arba audito rezultatų peržiūra.

6 Iššūkis: Didelės rizikos klientai įmonėje

Didesnė tikimybė užsikrėsti per maistą perduodamomis ligomis yra tarp pažeidžiamesnių valgančiųjų, pvz., mažų vaikų, nėščių moterų ir senyvo amžiaus žmonių.

Sprendimas: Su kiekvienu valgančiuoju elkitės kaip su didelės rizikos klientu. Todėl svarbu visada laikytis maisto saugos standartų. Griežta stebėsena ir nuolatiniai patikrinimai paskatins virtuvės personalą neapsileisti ir būti budriems.

7 Iššūkis: Didelė personalo kaita

Didelė personalo kaita yra natūralus reiškinys maisto ir gėrimų sektoriuje. Šitaip susidaro uždaras ratas – nesibaigiantis personalo samdymas ir mokymas apie maisto saugos standartus.

Sprendimas: Visų pirma, stenkitės išlaikyti personalą pasitelkę vidinius motyvavimo veiksmus, pvz., nuolatinis skatinimas ir pagyrimai arba atlygio programos gerų rezultatų pasiekusiam personalui. Pasirūpinkite, kad jie visada būtų įsitraukę, nuolat mokytųsi ir tobulėtų. Taip pat galite sukurti standartinę veiksmingą naujų darbuotojų mokymo programą, kad jie kuo greičiau įsivažiuotų į darbą, ir perduoti atsakomybę aukščiausias pareigas užimantiems komandos nariams, kurie vykdytų šiuos naujokų mokymus.


Jei Jūsų biudžetas nedidelis, visada pasirūpinkite, kad tam tikra suma būtų skiriama maisto saugai. Yra veiksmingų ir nebrangių maisto saugos įgyvendinimo būdų. Svarbiausia – nusiteikimas ir noras tai daryti.

Sužinokite daugiau apie saugą virtuvėje: Asmeninės higienos saugos patarimai virtuvėje ir Ar jūsų maistas yra saugus tiekti?