Menu

meie pühendumus jätkusuutlikule pakendamisele

Tarbekaupade ettevõttena on meil kohustus oma osa täita. Kuulume nende kaubamärkide, jaemüüjate ja pakendiettevõtjate hulka, kes soovivad pühenduda jätkusuutlikule pakendamisele.

Korduskasutava, ringlussevõetava ja komposteeritava plasti normaalsuseks muutmise juures tuleb veel väga palju teha. Ja me vajame ka teie abi!

Iga pakendi osa võib vajada erinevat lähenemist: võite neid korduvkasutada, ringlusse võtta või olmeprügisse visata. Iga osa on tähistatud ikooniga, mille kirjeldused leiate altpoolt. 

Vaadake pakendil olevat silti ja seejärel vaadake, millist tegutsemist see eeldab.

Korduvkasutamine

Korduvkasutamine

Saate kasutada tühja pakendit millegi hoiustamiseks või uuesti täitmiseks.

Ringlussevõtmine

Ringlussevõtmine

pange kasutatud pakendi osa vastavasse prügikasti või mahutisse. Altpoolt leiate lisateavet Eesti jäätmekäitlusasutuste kohta.

Olmeprügisse viskamine

Olmeprügisse viskamine

Pange kasutatud pakendi osa prügikasti.

 

Meie töö operaatoritega, et edendada ringlussevõttu

Nagu me kõik teame, on plastjäätmed üheks kõige suuremaks keskkonnaprobleemiks. Tänaseks on loodud rohkem kui 8,3 miljardit tonni plasti ja suurem osa sellest on ära visatud (allikas: Science Daily).

Praeguse tempo jätkumisel jõuab 2050. aastaks prügilasse või loodusesse 12 miljardit tonni prügi. See ei ole jätkusuutlik ja nõuab meie tegutsemist.

Ringlussevõetavate materjalide kogumine ja sorteerimine mängib olulist rolli „prügi“ korduskasutamises.

Meie eesmärk on edendada operaatorite juures ringlussevõttu ning samal ajal suurendada valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonide teadlikkust. Meil on mitmeid projekte, mis julgustavad inimesi pakendeid rohkem ringlusse võtma ja aitavad muuta seda eluaegseks harjumuseks.

Kui soovite saada lisateavet Unileveri jätkusuutliku tegevusplaani kohta, tutvuge lehega Meie teave.

Tooted
Retseptid
informatsioon
menüü