Menu

Net vienas su maistu susijęs incidentas gali labai pakenkti jūsų verslui, todėl maisto saugai visada reikia skirti daug dėmesio. Vienintelė gynybos priemonė teisme yra tinkamai užpildyti dokumentai. Skaitykite toliau ir sužinokite, kokių pavojų turėtumėte saugotis ir ką galite padaryti, kad maistas būtų saugus valgyti.

Trys pavojų tipai

Biologinius pavojus sukelia bakterijos, parazitai, grybelis ir virusai. Jie gali atsirasti, jei maistas prastai tvarkomas ar užkratui patekus iš išorės šaltinių. Pasirūpinkite, kad visi jūsų produktai būtų perkami iš patikimo tiekėjo. Paprašykite, kad tiekėjas pateiktų išorės audito įrodymą. Visais atvejais, kai tik įtariate maisto užteršimą, nedelsdami jo atsikratykite.

Cheminiai pavojai yra žalingos medžiagos, kaip antai pesticidai ir automobilių alyva. Su šiais pavojais susiduriama visuose maisto tvarkymo etapuose. Sumažinkite riziką patikrindami maisto produktus, kai jie pristatomi. Įsitikinkite, kad pristatyti produktai tinkami vartoti. Fiksuokite į jūsų patalpas pristatytus produktus ir dokumente pažymėkite bet kokias kilusias problemas. Visada pasirūpinkite, kad visi maisto produktai būtų tinkamai tvarkomi ir laikomi. Savo veikloje naudojamas chemines medžiagas laikykite atskiroje vietoje.

Fiziniai pavojai apima objektus, kurie užkrečia jūsų maisto produktus, pvz., stiklas, metalas, dantų krapštukai, papuošalai ar plaukai. Užteršimo riziką gali sumažinti kruopščiu pasiruošimo procesu. Norėdami išvengti fizinio užteršimo, laikykite visus maisto produktus uždengtus.

Maistu plintančios ligos

Maistu plintančias ligas ar apsinuodijimą maistu sukelia sugedęs maistas. Maistas gali sugesti dėl užteršimo, patogeninių bakterijų, virusų ar parazitų.

Geriausias būdas sumažinti riziką yra laikytis rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos politikos ir viską fiksuoti. Bakterijų keliamą pavojų padės sumažinti saugus maisto produktų laikymas, minimalus paruošimo laikas siekiant užtikrinti veiksmingą temperatūros kontrolę ir tinkama maisto ruoša (užtikrinant, kad maistas pasiekia tinkamą temperatūrą).

Trys dažniausi kaltininkai

Patogenai pradeda augti, kai nesilaikoma laiko ir temperatūros reikalavimų, skirtų maisto ruošai, laikymui, atvėsinimui ir šildymui.

Kryžminis užteršimas įvyksta, kai sumaišomas termiškai apdorotas maistas su termiškai neapdorotu maistu, ypač žalia mėsa ar žuvimi. Kiekvienam maisto produktui naudokite atskirą indą ir venkite nedezinfekuotų paviršių, įrankių ir įrangos.

Prasta asmeninė higiena yra dažna kaltininkė, kurios galima lengvai išvengti laikantis šių taisyklių:

  • Tinkamai plaukite ir dezinfekuokite rankas tarp skirtingų darbų ir susitepus;
  • Ruošdami ar patiekdami maistą mūvėkite vienkartines pirštines;
  • Valykite ir kirpkite nagus;
  • Kasdien maudykitės;
  • Plaukus tvarkingai susiriškite atgal;
  • Uždenkite plaukus tinkleliu ir užsiriškite prijuostę;
  • Visada uždenkite žaizdas ir susilaikykite nuo darbo su maistu;
  • Neikite į virtuvę, jei sergate. Pasitarkite su gydytoju, kada saugu grįžti;
  • Dėvėkite uniformą;
  • Prieš pradėdami dirbti nusiimkite visus papuošalus.

Pasirūpinkite, kad jūsų komanda būtų tinkamai apmokyta ir supažindinta su maisto saugos politika. Darbuotojai turi dalyvauti akredituotuose maisto saugos mokymuose pagal savo pareigas ir atsakomybę.

Sužinokite daugiau patarimų, kaip sėkmingai vadovauti restoranui iš GASTRONOMIJOS ZONA