Menu

1. Ilgtspējīgas politikas ievērošana

Kopš 2016. gada Lipton visu tējas maisiņos fasēto tēju iegūst no tējas krūmiem, kas audzēti dabai draudzīgā veidā.

Tādēļ esam pārliecināti, ka ikvienā Lipton tējas tasītē slēpjas īpašā garša, ko sniedz saulē augušās, tējas plantāciju fermeru lolotās tējas lapiņas. Tieši viņu pūliņi dara Lipton tēju tik unikālu. Lai apliecinātu viņiem, ka novērtējam fermeru rūpīgo darbu, esam uzlabojuši viņu dzīves apstākļus, un, sadarbojoties ar Lietusmežu aliansi, jau esam apmācījuši vairāk nekā 500 tūkstošus fermeru Kenijā. Mēs palīdzam arī viņu ģimenēm un tuvākajiem draugiem, jo cilvēkus uzskatām par vislielāko vērtību.

 

2. Ražas pārvaldība, saudzējot dabiskos resursus

Lipton pieliek lielas pūles, lai iespējami samazinātu mākslīgā mēslojuma izmantošanu tējas plantācijās. Mākslīgo mēslojumu neizmantojam laukos, kur tā lietošana nav vajadzīga.

Rūpīgi sekojam līdzi pesticīdu un fungicīdu pēdām mūsu ražā Konorā, lai saglabātu to iespējami zemā līmenī, vienmēr zem zemākā starptautiski pieļaujamā maksimālā koncentrācijas līmeņa. Keričo teritorijā nav nozīmīgu kaitēkļu vai slimību, ko būtu nepieciešams likvidēt, tāpēc savās tējas plantācijās pesticīdus nelietojam.

 

3. Augsnes aizsardzība

Augsnes erozija tropiskajā klimatā ir diezgan izplatīta. Tomēr atbilstošs augu blīvums uz vienu hektāru, piemēram, Lipton plantācijā Keričo, novērš augsnes eroziju.

Jaunos tējas plantāciju apgabalos augsnes uzturēšanu nodrošinām ar terašu sistēmu, mini baseiniem, auzu sējumiem apkārt plantācijām, mulčējuma klājumiem un vietējām koku šķirnēm, ko stādām gar irigācijas grāvjiem. Šie profilakses pasākumi palīdz novērst būtisku augsnes eroziju.

4. Atkritumu apsaimniekošana

Visās Lipton tējas plantācijās izmantojam ekoloģiskas metodes, kas novērš piesārņojumu un nodrošina labāku atkritumu apsaimniekošanu.

 

5. Ekosistēmu aizsardzība

Lipton uzskata, ka mūsu pienākums ir ne tikai aizsargāt dabiskās ekosistēmas, bet arī atjaunot to līdzsvaru vietās, kur tas ticis iztraucēts. Programma “Tree 2000” ir ieviesta, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, ūdens drenāžu, stabilitāti un apdraudēto koku sugu aizsardzību.

Līdz 2017. gada augustam mēs esam iestādījuši pusmiljonu koku, kas pieder pie 69 aizsargājamām koku sugām. Lipton Keričo tējas plantācijās atrodas Kenijā, kas robežojas ar Mau mežu kompleksu – plašu, aizsargājamu zonu.

 

6. Dabas aizsardzība

Lipton audzē tēju, rūpējoties par vietējo dabu un tās bioloģisko daudzveidību. Līdzās Kipletanas upei atrodas krāšņs dabiskais mežs, kas aug mums piederošajā zemē Keričo, Kenijā. Mūsu uzņēmums darbojas, lai aizsargātu šo dabisko vidi un tās bioloģisko daudzveidību, audzējot dažādus kokus un augus.

Tieši tāpēc šo mežu apdzīvo zaļie mērkaķi un apdraudētie gverecas, kas brīvi pārvietojas šajā apgabalā. Līdzīga situācija ir Konorā, Indijas dienvidos, kur nav nekas neparasts ieraudzīt gaurus mielojamies ar zāli, kas aug starp tējas krūmiem.

7. Ūdens resursu aizsardzība

Savas plantācijas uzturam, izmantojot dabisku ūdenskritumu ciklu, kas palīdz izvairīties no nepieciešamības apūdeņot laukus. Tā kā Viktorijas ezers atrodas netālu no Lipton tējas plantācijām Keričo, Kenija gūst labumu no mākoņiem, kuri dabiski veidojas, iztvaikojot ezera ūdenim. Šie mākoņi nodrošina visu tējas audzēšanai nepieciešamo lietus daudzumu.

 

8. Darba drošības uzlabojumi

Lai nodrošinātu ļoti augstu darba drošības līmeni, Lipton īsteno regulāras apmācību programmas darbiniekiem. Šo programmu mērķis ir izglītot darbiniekus, lai novērstu negadījumus darbā vai arodslimības.

Visi darbinieki vai Keričo iedzīvotāji, kurus intervējām Lietusmežu sertifikācijas procesa ietvaros, spēja pareizi aprakstīt darbības, kas palīdz izvairīties no arodslimībām un negadījumiem darba vietā.

 

9. Kopienas saišu stiprināšana

Labas attiecības ar vietējo sabiedrību ir ļoti svarīgas, lai iegūtu sertificētu, ilgtspējīgu ražu. Lipton nodrošina ne tikai labus darba apstākļus, bet arī finansiālu atbalstu koplietošanas ceļu izbūvei uz lauksaimniecības teritorijām.

Mēs nodrošinām tuvējās kopienas, iestādes un skolas ar aizsargājamām koku sugām to stādīšanai. Aptuveni 0,35 $ no katra Nilgiri kalnu plantācijās iegūtā tējas kilograma mēs ziedojam sociālajām programmām darbiniekiem un viņu ģimenēm.

 

10. Godīga izturēšanās pret darbiniekiem

Lipton ir apņēmies izturēties pret darbiniekiem godīgi un uzlabot viņu dzīves apstākļus. Līdzīgi kā Keričo, Nilgiri kalnos esošo tējas plantāciju īpašnieki ievieš kopienas programmas, kas piedāvā ne tikai bezmaksas mājvietas un medicīnisko aprūpi visiem darbiniekiem un viņu ģimenēm, bet arī nodrošina bērnudārzus un skolas visiem bērniem, kuri dzīvo plantācijas teritorijā.

Produkti
Receptes
informacija
Menu