Menu

mūsu apņemšanās izmantot ilgtspējīgu iepakojumu  

Mēs kā patēriņa preču uzņēmums zinām, ka mums ir pienākums uzņemties savu daļu atbildības. Aizvien vairāk zīmolu, mazumtirgotāju un iepakojumu uzņēmumu apņemas izmantot ilgtspējīgu iepakojumu, un arī mēs esam gatavi īstenot šādu apņemšanos.

Bet vēl daudz kas ir jādara, lai atkārtoti lietojama, otrreizēji pārstrādājama un kompostējama plastmasa kļūtu par ikdienas normu. Un mums ir nepieciešama arī jūsu palīdzība!

Ar katru iepakojuma komponentu var veikt dažādas darbības: atkārtoti lietot, otrreizēji pārstrādāt vai izmest sadzīves atkritumos. Katra darbība ir skaidri apzīmēta ar ikonu, kā aprakstīts tālāk. 

Apskatiet iepakojuma etiķeti, lai zinātu kādu darbību veikt.

Atkārtoti lietojams

Atkārtoti lietojams

Varat lietderīgi izmantot tukšo iepakojumu, atkārtoti to piepildot vai izmantojot, lai glabātu citus produktus.

Otrreizēji pārstrādājams

Otrreizēji pārstrādājams

Izmetiet izmantoto iepakojuma komponentu atbilstošajā atkritumu tvertnē vai konteinerā — meklējiet vairāk informācijas par otrreizējās pārstrādes rūpnīcām Latvija.

Izmetams

Izmetams

Izmetiet izmantoto iepakojuma komponentu atkritumu tvertnē.

 

Mūsu darbs ar operatoriem otrreizējās pārstrādes veicināšanai 

Kā mēs zinām, mūsdienās plastmasas atkritumi ir viens no lielākajiem globālajiem vides izaicinājumiem. Līdz šim radītās plastmasas apjoms ir vairāk nekā 8,3 miljardi tonnu, un lielākā daļa no tā tiek izmests atkritumos (avots: Science Daily).

Ja viss turpināsies tādā pašā tempā, tad līdz 2050. gadam atkritumu izgāztuvēs vai vidē nonāks 12 miljardi tonnu plastmasas. Tas nav ilgtspējīgs risinājums, un esošo situāciju ir jāuzlabo.

Otrreizēji pārstrādājamu materiālu vākšanai un šķirošanai ir svarīga loma, lai tos varētu atkārtoti lietot.

Mūsu mērķis ir veicināt otrreizējo pārstrādi operatoru vidū un vienlaikus palielināt informētību valdības un NVO līmenī. Mums ir vairāki projekti, kas mudina cilvēkus pārstrādāt vairāk un palīdz padarīt otrreizējo pārstrādi par ieradumu mūža garumā.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu apņemšanos Unilever ilgtspējīgas dzīvošanas plāna ietvaros, dodieties uz sadaļu Par mums.

 

Produkti
Receptes
informacija
Menu