Menu

Toiduohutuse tagamine algab juba ammu enne, kui toit lauale jõuab. See protsess koosneb paljudest sammudest ja toidu saastumise vältimiseks tuleb tarvitusele võtta õiged ettevaatusabinõud. Järgnevalt on ära toodud parimate tavade kontrollnimekiri ja meetmed, mida saate kohaldada, et hoida toitu puhtana kümne etapi jooksul, veoautost lauale.

1. Toiduainete vastuvõtmine

 • Kontrollige pakendeid kahjustuste osas ja mõõtke toiduainete temperatuuri veendumaks, et neid on tarnitud õigel temperatuuril.
 • Kohe, kui olete toiduained kätte saanud, kontrollige neid põhjalikult ja vältige produktide pikaajalist hoidmist toatemperatuuril.

2. Toiduainete hoidmine ja väljaandmine

 • Kasutage varutud toiduaineid lihtjärjekorra (first in, first out) põhimõttel.
 • Valmis toitu hoidke alati tooretest toiduainetest kõrgemal, katke nii toores kui valmis toit alati kinni ning enne külmikusse panemist jahutage toit alati maha.
 • Pakkige kõik toiduained ja märgistage need, näidates ära tootmiskuupäeva ja kõlblikkusaja.
 • Hoidke kõiki toiduaineid riiulitel, mitte põrandal.

3. Toiduainete ettevalmistamine

 • Külmutatud toiduained sulatage külmikus, et temperatuur sulamistsükli jooksul stabiilne püsiks.
 • Toidu valmistamisel säilitage jahutatud toiduainete ahel, valmistades toitu väikestes kogustes, et vältida ebasobivaid temperatuure.

4. Toiduvalmistamine

 • Valmistage toitu nõuetekohaselt, et kõik mikroorganismid häviksid või nende hulk vastuvõetava tasemeni väheneks.
 • Veenduge, et toitu valmistatakse nõuetekohasel temperatuuril.

5. Toidu säilitamine

 • Kui hoiate toitu soojas, veenduge, et selle temperatuur ei lange lubatud tasemest madalamale. Kui see siiski juhtub, juhinduge kahe tunni reeglist. Kogu realiseerimiseks mõeldud toit tuleb kahe tunni möödudes ära visata, et see klientideni ei jõuaks.
 • Kui hoiate toitu külmvitriinis, veenduge, et selle temperatuur ei tõuse lubatud tasemest kõrgemale. Kui see siiski juhtub, juhinduge nelja tunni reeglist. Kogu realiseerimiseks mõeldud toit tuleb nelja tunni möödudes ära visata, et see klientideni ei jõuaks.
 • Saastumise vältimiseks ärge segage värskelt valmistatud toitu vitriinis oleva toiduga.
 • Mistahes võimaliku saastumisohu vältimiseks hoidke toitu kaetult.

6. Toidu jahutamine

 • Toidu kiiremaks jahutamiseks jagage see mitmeks osaks ja pange väikeste nõudega jäävanni. Toidu temperatuuri alandamiseks nõuetekohase 90 minuti jooksul kasutage vajadusel kiirjahutit.

7. Toidu soojendamine

 • Toidu ohutu kasutamise tagamiseks kuumutage seda nõuetekohase sisetemperatuurini.

8. Toidu serveerimine

 • Veenduge, et kõik valmistoiduga kokku puutuvad toidukäitlejad järgivad nõuetekohaseid hügieenireegleid.
 • Kasutage alati ainult puhtaid ja desinfitseeritud tööriistu.

9. Toidujäätmed

 • Toidu raiskamise vältimiseks jälgige oma vitriine pidevalt.
 • Mõningaid toiduaineid, nagu näiteks saia, kui see on puutumata, saab ära kasutada nt krutoonidena või magustoitudes.

10. Toidu jälgimine ja kõrvaldamine

 • Kui kahtlustate toidu saastumise võimalust, tehke selle põhjus kindlaks, analüüsides kõiki etappe alates toidu serveerimisest, läbi selle valmistamise ja hoidmise kuni toiduainete tarnimiseni välja.
 • Toidu mistahes saastumisjuhtumi korral kõrvaldage toit viivitamatult hoiukohast, köögist ja isegi laualt.

Rohkem nõuandeid, kuidas edukalt restorani juhtida, vaadake GASTRONOOMIA VALLAST

Tooted
Retseptid
informatsioon
menüü