Menu

Pat viens ar ēdienu saistīts incidents var ļoti kaitēt jūsu uzņēmumam, tāpēc pārtikas drošībai vienmēr jāvelta daudz uzmanības. Vienīgais aizsardzības līdzeklis tiesā ir pareizi aizpildīti dokumenti. Lasiet tālāk un uzzināsiet, no kādiem riskiem jāuzmanās un ko varat darīt, lai ēdienu būtu droši ēst.

Trīs risku tipi

Bioloģiskos riskus rada baktērijas, parazīti, sēnītes un vīrusi. Tie var rasties, ja ēdiens tiek slikti apstrādāts vai ja infekcija nāk no ārējiem avotiem. Rūpējieties, lai visi produkti tiktu pirkti no uzticama piegādātāja. Prasiet, lai piegādātājs uzrādītu ārējā audita pierādījumus. Visos gadījumos, ja ir aizdomas par ēdiena piesārņojumu, nekavējoties likvidējiet to.

Ķīmiskie riski ir kaitīgas vielas, piemēram, pesticīdi un auto eļļa. Šie riski ir visos ēdiena apstrādes posmos. Samaziniet risku, pārbaudot pārtikas produktus, kad tie tiek piegādāti. Pārliecinieties, ka piegādātie produkti ir derīgi lietošanai. Fiksējiet jūsu telpās piegādātos produktus un dokumentā atzīmējiet jebkuras radušās problēmas. Vienmēr rūpējieties, lai visi pārtikas produkti tiktu pareizi apstrādāti un glabāti. Savā darbībā izmantotās ķīmiskās vielas glabājiet atsevišķi.

Fiziskie riski ietver objektus, kas piesārņo pārtikas produktus, piem., stikls, metāls, zobu bakstāmie, rotaslietas vai mati. Piesārņošanas risku var samazināt ar rūpīgu sagatavošanās procesu. Lai izvairītos no fiziska piesārņojuma, visus pārtikas produktus glabājiet apsegtus.

Slimības, kas izplatās ar ēdienu

Slimības, kas izplatās ar ēdienu, vai pārtikas saindēšanos izraisa bojāts ēdiens. Ēdiens var sabojāties piesārņojuma, patogēno baktēriju, vīrusu vai parazītu dēļ.

Labākais veids, kā samazināt risku, ir riska faktoru analīzes un kritisko kontroles punktu sistēmas izmantošana, kā arī visa fiksēšana. Baktēriju radīto risku samazināt palīdz droša pārtikas produktu glabāšana, minimāls sagatavošanas laiks, lai nodrošinātu efektīvu temperatūras kontroli, un pareiza pārtikas gatavošana (nodrošinot, lai ēdiens sasniedz vajadzīgo temperatūru).

Trīs biežākie vaininieki

Patogēni sāk augt, ja netiek ievērotas laika un temperatūras prasības ēdiena gatavošanā, glabāšanā, dzesēšanā un sildīšanā.

Savstarpējā piesārņošana notiek, ja tiek sajaukts termiski apstrādāts un termiski neapstrādāts ēdiens, īpaši svaiga gaļa ar zivi. Katram pārtikas produktam izmantojiet atsevišķu trauku un izvairieties no nedezinficētām virsām, rīkiem un iekārtām.

Slikta personiskā higiēna ir bieži sastopama vaininiece, no kuras var viegli izvairīties, ievērojot šos noteikumus:

  • Starp dažādiem darbiem un pēc sasmērēšanas pienācīgi mazgājiet un dezinficējiet rokas;
  • Gatavojot vai pasniedzot ēdienu, izmantojiet vienreizlietojamus cimdus;
  • Tīriet un apgrieziet nagus;
  • Mazgājieties katru dienu;
  • Rūpīgi sasieniet matus uz aizmuguri;
  • Apsedziet matus ar tīkliņu un uzlieciet priekšautu;
  • Vienmēr pārsieniet brūces un atturieties no darba ar ēdienu;
  • Neejiet virtuvē, ja esat slims. Konsultējieties ar ārstu par to, kad ir droši atgriezties;
  • Valkājiet uniformu;
  • Pirms darba sākšanas noņemiet visas rotaslietas.

Rūpējieties, lai jūsu komanda būtu labi apmācīta un iepazīstināta ar pārtikas drošības politiku. Darbiniekiem jāpiedalās akreditētās pārtikas drošības mācībās atbilstoši savam amatam un atbildībai.

Saņemiet vairāk padomu no GASTRONOMIJAS ZONAS, kā veiksmīgi vadīt restorānu

Produkti
Receptes
informacija
Menu