Menu

Pārtikas nekaitīgumam ir būtiska loma, lai jūsu uzņēmums spētu izdzīvot. Tomēr mēs arī apzināmies, ka, cenšoties īstenot labu pārtikas nekaitīguma praksi, jūs neizbēgami saskarsieties ar izaicinājumiem. Mēs šos izaicinājumus esam apkopojuši un vēlamies jums sniegt pāris ieteikumu, kā tos pārvarēt.

1. Izaicinājums – laika un naudas ieguldījums

Sākotnējā laika un naudas sarūpēšana darbinieku apmācībām un virtuves aprīkojuma (piemēram, atbilstošu gatavošanas iekārtu utt.) iegādei var būt izaicinājums.

Risinājums. Kaut arī sākumā šāda apmācība un aprīkojums var prasīt lielas izmaksas, ilgtermiņā tas jūsu uzņēmumam būs ieguvums. Nemēģiniet ietaupīt uz šo būtisko ieguldījumu rēķina! Ar pārtikas nekaitīgumu saistīts incidents, kas radies personāla sliktās higiēnas vai nepareiza aprīkojuma lietojuma dēļ, ir pēdējais, kas jums būtu vajadzīgs. Tas smagi kaitēs jūsu uzņēmuma reputācijai, tā radot vēl būtiskākus finansiālos zaudējumus.

2. Izaicinājums – valoda un kultūra

Jūsu personālu var veidot dažādu tautību un kultūru pārstāvji ar atšķirīgu izpratni par to, kas ir laba prakse darbā ar pārtiku. 

Risinājums. Galvenā šefpavāra uzdevums ir vispirms formulēt un īstenot vispārpieņemtus pārtikas drošības standartus, un tajos ietilpst arī visu ēdienu recepšu standarti. Pēc tam šie standarti ir skaidri jādara zināmi visiem virtuves darbiniekiem, izmantojot pienācīgu apmācības programmu.

3. Izaicinājums – izglītība un lasītprasme

Jūsu virtuves personālam var būt atšķirīgs izglītības līmenis, līdz ar to ir iespējama neizpratne attiecībā uz savas rīcības cēloņsakarībām.

Risinājums. Vadiet apmācību vai rakstiet receptes pēc iespējas vienkāršākā veidā. Demonstrējot pārtikas nekaitīguma praksi, iekļaujiet vairāk vizuālu attēlojumu un izmantojiet vairāk darbību.

4. Izaicinājums – personāla informētība

Komanda, kas strādā jūsu virtuvē, iespējams, pilnībā neapzinās, kādi potenciālie kaitīgie mikroorganismi var attīstīties pārtikā un kā to novērst.

Risinājums. Vadošo virtuves darbinieku pienākums ir, pirmkārt, izprast faktorus, kas noved pie mikroorganismu attīstības, un, otrkārt, dalīties šajā informācijā ar pārējo virtuves personālu. Šajā informācijā iespējams dalīties, izmantojot vizuālus uzskates līdzekļus (piemēram, FATTOM) līdz ar nepieciešamajām darbībām mikroorganismu attīstības novēršanai.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par FATTOM modeli.

5. Izaicinājums – piegādātāji

Ir gandrīz neiespējami uzraudzīt, vai pārtikas produktu piegādātājs vai izplatītājs ievēro pienācīgus pārtikas nekaitīguma standartus.

Risinājums. Iegādājieties produktus tikai no uzticamiem piegādātājiem ar veiksmīgu darbības pieredzi. Attiecības ar piegādātājiem veidojiet, pamatojoties uz uzticēšanos, un ik pa laikam apmeklējiet viņu uzņēmumu, lai pārbaudītu apstākļus darbavietā, vienlaikus kā labas gribas izpausmi izmantojot iespēju no viņiem uzzināt visjaunāko informāciju. Citi iespējami informācijas avoti ir mutvārdu atsauksmes vai revīziju rezultāti.

6. Izaicinājums – augsta riska klienti iestādē

Neaizsargātākiem apmeklētājiem, piemēram, maziem bērniem, grūtniecēm un vecāka gadagājuma cilvēkiem ir lielāka iespēja saslimt ar pārtikas izraisītu slimību.

Risinājums. Izturieties pret ikvienu apmeklētāju kā pret augsta riska klientu. Tas nozīmē, ka ir svarīgi pastāvīgi ievērot pārtikas nekaitīguma standartus. Stingra uzraudzība un pastāvīgas pārbaudes mudinās virtuves darbiniekus nezaudēt uzmanību un modrību.

7. Izaicinājums – liela personāla mainība

Pārtikas un dzērienu nozarei ir raksturīga liela personāla mainība. Tas noved pie apburtā loka, ko veido nemitīga darbinieku atkārtota pieņemšana darbā un pārkvalificēšana attiecībā uz pārtikas nekaitīguma standartiem.

Risinājums. Pirmkārt, darbinieku pārkvalificēšanā centieties pēc iespējas vairāk izmantot iekšēju motivāciju veicinošus faktorus, piemēram, pastāvīgus iedrošinājumus un uzslavas vai apbalvojumu programmas izciliem darbiniekiem. Panāciet viņu pastāvīgu iesaisti, mācības un attīstību. Jūs varat arī izstrādāt efektīvu mācību standartprogrammu jaunajiem darbiniekiem, lai panāktu, ka viņi pēc iespējas ātrāk apgūst nepieciešamās zināšanas, un uzticēt kolektīva vadošajiem locekļiem veikt attiecīgo prakses apmācību.


Ja jūsu budžets ir ierobežots, vienmēr nodrošiniet, ka noteikta tā daļa tiek atvēlēta pārtikas nekaitīguma uzturēšanai. Pastāv gan efektīvi, gan vienlaikus arī izmaksu ziņā izdevīgi paņēmieni pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai. Pats galvenais ir domāšanas veids un vēlme atbilstoši rīkoties.

Uzziniet vairāk par drošību virtuvē šajos rakstos: Personiskās higiēnas ieteikumi drošībai virtuvē un Vai jūsu pārtika atbilst piegādes prasībām?

Produkti
Receptes
informacija
Menu