Menu

Toiduohutus on oluline ettevõtte jätkuva püsimise tagamisel. Siiski mõistame, et toiduohutuse tagamisel on kindlasti oma probleemid. Määratlesime need probleemid ja anname teile mõned soovitused nende ületamiseks.

1. probleem: aja ja raha investeerimine

Esmase aja ja raha leidmine, et investeerida töötajate koolitusse ja korralikesse köögiseadmetesse (nt sobivad toiduvalmistamisseadmed jne), võib olla probleem.

Lahendus Kuigi see võib alguses olla kulukas, on sellisel koolitusel ja varustusel teie ettevõtte jaoks pikaajalised eelised. Ärge säästke nende oluliste investeeringute arvelt – viimane asi, mida te tahate, on toiduohutuse juhtum, mille on põhjustanud töötajate halb hügieen või seadmete vale kasutamine. See mõjutaks tõsiselt teie ettevõtte mainet, mis toob kaasa veel suurema rahalise kahju.

2. probleem: keel ja kultuur

Teie töötajad võivad pärineda eri rahvustest ja kultuuridest, kus kehtivad erinevad toidukäitlemise normid. 

Lahendus Peakoka ülesanne on sõnastada ja juurutada toiduohutuse normid, mis on universaalselt vastuvõetavad, ning see peaks hõlmama ka standardretsepte kõigi roogade jaoks. Seejärel tuleks need normid edastada arusaadavalt erinevatele köögitöötajatele korraliku koolitusprogrammi kaudu.

3. probleem: haridus ja kirjaoskus

Teie köögitöötajatel võib olla erinev haridustase ning nad ei pruugi mõista oma tegevuse tagajärgi ja mõju.

Lahendus Korraldage koolitusi või kirjutage retseptid võimalikult lihtsal viisil. Lisage rohkem visuaalseid esitlusi ja kasutage rohkem tegevusi erinevate toiduohutustavade näitlikustamiseks.

4. probleem: töötajate teadlikkus

Teie köögipersonal ei pruugi olla täiesti teadlik võimalikest saasteainetest, mis võivad toidule koguneda, ja sellest, kuidas neid ära hoida.

Lahendus Köögipersonali vanemate liikmete kohustus on kõigepealt mõista mikroorganismide arenguni viivaid tegureid ning seejärel jagada seda teavet ülejäänud köögitöötajatega. Seda teavet saab jagada visuaalsemate abivahendite (nt FATTOM) abil koos mikroorganismide arengu tõkestamiseks vajalike sammudega.

Lisateabe saamiseks FATTOMi mudeli kohta klõpsake siia.

5. probleem: tarnijad

Peaaegu võimatu on jälgida, kas toidukaupade tarnija või turustaja järgib nõuetekohaseid toiduohutuse norme.

Lahendus Ostke ainult usaldusväärsetelt tarnijatelt, kes on kehtestanud tõendatud jälgimise protseduuri. Looge tarnijatega usaldusel põhinevad suhted ja külastage aeg-ajalt nende tehast, et kontrollida rajatisi, kasutades samal ajal ka võimalust nendega häid suhteid värskendada. Muud teadmiste allikad on teistelt saadud teave või nende audititulemuste uurimine.

6. probleem: kõrge ohutasemega kliendid ettevõttes

Toiduga seotud haigustesse nakatumise võimalus on suurem haavatavamate einestajate seas, nagu väikesed lapsed, rasedad ja eakad inimesed.

Lahendus Kohelge igat einestajat nagu kõrge ohutasemega klienti. Seetõttu on oluline igal ajal toiduohutuse normidest kinni pidada. Range jälgimine ja pidev kontroll innustavad köögipersonali jääma tähelepanelikuks ja säilitama valvsust.

7. probleem: personali suur voolavus

Personali suur voolavus on loomulik nähtus toidu- ja joogisektoris. See toob kaasa uute töötajate värbamise ja toiduohutusalase koolituse uuesti korraldamise lõputu nõiaringi.

Lahendus Esiteks, püüdke anda endast parim, et töötajaid hoida, kasutades selleks peamisi motiveerimisvõtteid, nagu pidev innustamine ja kiitus või boonusprogrammid heade tulemustega töötajate jaoks. Tagage, et töötajad oleksid alati kaasatud, et nad saaksid pidevalt õppida ja areneda. Lisaks saate luua standardse ja tõhusa õppekava uustulnukatele, et jõuda võimalikult kiiresti järje peale ja anda vastutus algkoolituste läbiviimise eest meeskonna vanematele liikmetele.

Kui teil on pingeline eelarve, tuleb tagada, et teatud summa eraldatakse alati toiduohutusele. Toiduohutuse praktiseerimiseks on olemas tõhusad ja kuluefektiivsed meetodid. Oluline on meelelaad ja valmisolek seda teha.

Tooted
Retseptid
informatsioon
menüü