Menu

Labu attiecību veidošana un mērķu izvirzīšana, kas veicinās entuziasmu pret darbu, ir ļoti būtiska jauniešu motivēšanā darbam virtuvē.

Jums kā vadītājam ne vienmēr ir noteicošā loma attiecībā uz darbinieku atalgojumu. Un jauniešiem alga ir svarīga – viņi tiecas doties projām no vecāku mājām, kļūt neatkarīgi un veidot ģimeni – taču tam nevajadzētu būt vienīgajam dzinējspēkam. Šīs ir tās lietas, kuras Jūs varat piedāvāt savai jauniešu komandai, lai viņi nemeklētu labāk apmaksātu darbu citur.

Justies svarīgam.

Justies svarīgam.

Sajūta, ka darbs, kuru Jūs darāt, ir svarīgs, kļūst par jauno darbinieku galveno motivācijas faktoru. Cilvēkiem, kas nesen ienākuši ēdināšanas pakalpojumu jomā, ir jāiegūst atbildības un svarīguma sajūta attiecībā uz viņu darbu virtuvē, pretējā gadījumā viņu entuziasms kopā ar degsmi veikt ikdienas pienākumus drīz vien pazudīs.

Kā to panākt? Jau darbā pieņemšanas posmā skaidri norādiet, kas ir Jūsu restorāna vai ēdināšanas uzņēmuma klienti. Aprakstiet jaunā darbinieka pienākumus un izskaidrojiet to svarīgumu. Piešķirot pienākumus, koncentrējieties uz būtisko, piemēram, norādiet uz sekām, kas iestāsies, ja šie pienākumi netiek pildīti vai tiek pildīti nepareizi. 

Balsstiesības virtuvē.

Balsstiesības virtuvē.

Jaunajam darbiniekam ir svarīgi justies svarīgam, bet tas vēl nav viss. Svarīgas ir arī reālās iespējas, kas tiek iegūtas. No vienas puses, jaunais darbinieks cer nodibināt vienlīdzīgas attiecības ar pieredzējušiem darbiniekiem, bet, no otras puses, viņš vēlas tikt sadzirdēts un saņemt atbilstošu atgriezenisko saiti.

Kā to panākt? Koncentrējieties uz partnerību, kas balstās uz savstarpēju cieņu un ieklausīšanos citu idejās. Iegūstiet jauno darbinieku idejas par jauno ēdienkarti un uzlabojumiem tajā un virtuvē (varat novietot kasti vai ziņojuma dēli to krāšanai) – atcerieties vienmēr sniegt savu viedokli par šīm idejām.

Pašizaugsme.

Pašizaugsme.

Ja mēs iedomājamies par izaugsmi, tas parasti nozīmē biežas apmācības, zināšanu un pieredzes nodošanu, kā arī spēju strādāt ar jaunām metodēm un aprīkojumu. Bet tas vēl nav viss. Jaunajiem darbiniekiem lielisku pieredzi veidos iespēja sasniegt noteiktu rezultātu, piepildīt ambīcijas un izmēģināt savas darba metodes.

Kā to panākt? Nosūtiet savus jaunos darbiniekus uz apmācībām un meistarklasēm, dalieties zināšanās un pieredzē. Ļaujiet viņiem eksperimentēt un atrast savu veidu, kā strādāt.

Īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.

Īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.

Jauniešiem ir nepieciešams pastāvīgs stimuls, lai darbotos – tādēļ ir svarīgi noteikt viņiem skaidrus īstermiņa mērķus (piemēram, sagatavot pasākumu, izveidot sezonālu ēdienkarti) un ilgtermiņa mērķus (nomainīt ziņas un nodrošināt apgrozījuma pieaugumu).

Kā to panākt? Nosakiet īstermiņa mērķus – Jūs varat tos uzrakstīt uz dēļa. Kopā ar komandu atzīmējiet sasniegumus, pateicieties visiem par viņu iesaistīšanos un analizējiet, ko nākamajā reizē varētu izdarīt labāk. Izveidojiet vairākus amatus virtuves hierarhijā, piemēram, jaunākais virtuves darbinieks, virtuves darbinieks un vecākais virtuves darbinieks – tādējādi biežāk ir iespējams mainīt amatus. Izskaidrojiet darbiniekiem, kas jādara, lai kāptu pa karjeras kāpnēm.

Laiks sev.

Laiks sev.

Ēdināšanas nozare ir prasīga. Ilgas darba stundas, kuras pieprasa pastāvīgu koncentrēšanos, rada nogurumu, bet, par laimi, jaunieši ir spēj ar to tikt galā. Tāpēc darba devējam ir jāciena viņu privātā dzīve un brīvais laiks, kas tiek pavadīts ar tuviniekiem.

Kā to panākt? Iepriekš saplānojiet savas komandas atvaļinājumus un izrādiet cieņu pret darbinieku izvēli attiecībā uz to biežumu un ilgumu. Nemēģiniet izmainīt darbinieku grafiku. Negaidiet, lai darbinieki ziedotu savu plānoto brīvo laiku darbam.

Jaunie darbinieki bieži vien tiek uzskatīti par ēdināšanas nozares murgu. Tam tā nevajadzētu būt. Veicot izmaiņas vadībā un saziņā, varam iegūt daudz no viņu klātbūtnes. Jaunieši ierodas darbā ar savām ambīcijām, un viņiem ir daudz ideju un svaigs skatījums, kāda pieredzējušajiem darbiniekiem bieži vien nav. Ieklausoties jauniešos un ņemot vērā viņu piedāvājumus, mēs varam uzlabot mūsu restorāna vai ēdināšanas uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus un virtuves darba organizāciju. Likmes ir augstas, un šajā starppaaudžu spēlē ir daudz ieguvumu!

Saņemiet vairāk padomu par ĒDIENKARTI GRUPĀM

Produkti
Receptes
informacija
Menu