Menu

Pārtikas drošības nodrošināšana sākas krietni agrāk, nekā tā nonāk uz galda. Šo procesu veido daudzi soļi. Lai izvairītos no pārtikas piesārņojuma, jāveic atbilstoši drošības pasākumi. Piedāvājam labākās prakses kontrolsarakstu un darāmo, lai ēdiens saglabātu drošību visos desmit posmos no smagās mašīnas līdz galdam.

1. Pieņemšana

 • Pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts, un izmēriet temperatūru, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir vests atbilstošā temperatūrā.
 • Tiklīdz saņemat pārtikas produktus, uzmanīgi pārbaudiet tos un neglabājiet tos pārāk ilgi istabas temperatūrā.

2. Glabāšana un laišana apgrozībā

 • Pārtikas rezerves lietojiet pēc principa „pirmais atvests, pirmais izmantots“.
 • Vienmēr turiet gatavo ēdienu virs nepagatavotā ēdiena, apsedziet negatavo vai gatavo ēdienu un atdzesējiet to pirms likšanas ledusskapī.
 • Visu ietiniet un marķējiet, norādot izgatavošanas datumu un derīguma termiņu.
 • Visus pārtikas produktus glabājiet plauktos, nevis uz grīdas.

3. Sagatavošana

 • Lai atsaldētu pārtikas produktus, ievietojiet tos ledusskapī un rūpējieties, lai visa atsaldēšanas procesa laikā būtu stabila temperatūra.
 • Gatavojiet ēdienu mazās partijās, lai uzturētu atdzesēto pārtikas produktu ķēdi un izvairītos no neatbilstošas temperatūras.

4. Gatavošana

 • Pareizi pagatavojiet ēdienu, lai iznīcinātu visus mikroorganismus vai samazinātu to daudzumu līdz pieļaujamajam.
 • Pārliecinieties, ka ēdiens tiek gatavots atbilstošā temperatūrā.

5. Glabāšana

 • Glabājot ēdienu karstā vietā, pārliecinieties, ka temperatūra nekrītas zem pieļaujamā līmeņa. Ja temperatūra kritusies, varat ievērot divu stundu likumu. Viss ēdiens, kas atzīmēts kā izmetams, jāizmet pēc divām stundām, lai tas nenonāktu pie klientiem.
 • Glabājot aukstus ēdienus vitrīnā, pārliecinieties, ka temperatūra nepārsniedz atļauto līmeni. Ja atļautais līmenis tiek pārsniegts, varat ievērot četru stundu likumu. Viss ēdiens, kas atzīmēts kā izmetams, jāizmet pēc četrām stundām, lai tas nenonāktu pie klientiem.
 • Nejauciet svaigi pagatavotu ēdienu ar vitrīnā esošo ēdienu, lai izvairītos no piesārņojuma.
 • Pārklājiet ēdienu, lai izvairītos no jebkāda ar ēdienu saistīta riska.

 

 

6. Ēdiena dzesēšana

 • Lai ātrāk atdzesētu ēdienu, sadaliet to vairākās daļās, lieciet mazos trauciņos un iegremdējiet traukā ar aukstu ūdeni. Ja temperatūra jāsamazina 90 minūšu laikā, labāk izmantot ātrās sasaldēšanas saldētavu.

7. Ēdiena sildīšana

 • Uzsildiet ēdienu līdz vajadzīgajai iekšējai temperatūrai, lai to būtu droši pasniegt.

8. Pasniegšana

 • Rūpējieties, lai ar pagatavoto ēdienu strādājošie darbinieki ievērotu vajadzīgās higiēnas normas.
 • Vienmēr izmantojiet tikai tīrus un dezinficētus rīkus.

9. Atlikumi

 • Uzraugiet, lai vitrīnās nesakrātos daudz atlikumu.
 • Dažus izstrādājumus, piemēram, maizi, ja tā nav aizskarta, var izmantot grauzdiņiem vai desertam.

10. Produktu izsekošana un izņemšana

 • Ja uzskatāt, ka pārtikas produkts ir piesārņots, konstatējiet piesārņojuma cēloni, izanalizējiet visu no brīža, kad ēdiens tika pasniegts, līdz tā gatavošanai, glabāšanai un saņemšanai.
 • Ēdiena piesārņojuma gadījumā nekavējieties izņemiet ēdienu no glabāšanas vietas, virtuves un pat no galda.

Saņemiet vairāk padomu no GASTRONOMIJAS ZONAS, kā veiksmīgi vadīt restorānu

Produkti
Receptes
informacija
Menu